Image description


Storstockholms Bygg & Måleri AB startades 2011 av Roger Olsson och Jonny Jansson.

Vi är specialiserade inom Husbyggnationer, Rot-renoveringar och Montagearbeten.

Vi har ett brett nätverk med olika underentreprenörer som tas in vi behov för att kunna ge kunden den bästa lösningen för sitt projekt.

 

Vår affärsidé är att leverera rätt produkt i rätt tid med fokus på kundservice. Flexibilitet och samarbetsvilja är våra nyckelord. Samtliga i företaget arbetar mot samma mål - att få nöjda och återkommande kunder.
Vi bygger stort som smått vilket framgår av vår referenslista som kan ges på begäran.
Vi har som målsättning att ha ständig kompetensutveckling i form av olika utbildningar.

Vi vill bygga upp ett brett kunnande inom kvalité och miljö som ger förtroende hos kunden.

Inom kvalitetssidan jobbar vi med nollfelsprincipen genom hela byggprocessen.

På miljösidan jobbar vi för att begränsa negativ miljöpåverkan och främja långsiktig hushållning med naturresurser.  

Vi på Storstockholms Bygg & Måleri AB hoppas med denna korta presentation att vi väckt ert intresse för oss och ser fram emot att bygga upp ett långvarigt samarbete.